Trwa ładowanie...
d1w062c
espi

ATMGRUPA - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu (6/2013)

ATMGRUPA - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu (6/2013)
Share
d1w062c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15 stycznia 2013r. otrzymał zawiadomienie od OPERA TFI S.A. o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. OPERA TFI S.A. poinformowała, że według stanu na dzień 9 stycznia 2013r., liczba akcji posiadanych przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. (Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) wynosiła 7.122.020. Wyżej wymieniona liczba akcji stanowi 8,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 7.122.020 głosów, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym zmianę udziału fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. posiadały 2.592.000 akcji Spółki, które stanowiły 3,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 2.592.000 głosów, co stanowiło 2,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040 Kobierzyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica) (numer)
71 776 47 00 71 776 47 01
(telefon) (fax)
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
(e-mail) (www)
897-10-08-712 930492316
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2013-01-15 Paweł Tobiasz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w062c

Podziel się opinią

Share
d1w062c
d1w062c