Trwa ładowanie...
d2977mh

ATREM S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych ATREM S.A. dokonanych w 2011 ro...

ATREM S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych ATREM S.A. dokonanych w 2011 roku przez osoby zobowiązane (poniżej 5000 EUR) (7/2012)

Share
d2977mh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych ATREM S.A. dokonanych w 2011 roku przez osoby zobowiązane (poniżej 5000 EUR) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATREM S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał oświadczenia złożone przez osoby zobowiązane, o dokonanych w 2011 roku transakcjach na papierach wartościowych ATREM S.A. Wszystkie transakcje polegały na nabyciu akcji w ramach przeprowadzonego przez Spółkę Programu Motywacyjnego. Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami, w dniu 10 sierpnia 2011 r. transakcji nabycia akcji serii B spółki Atrem S.A. przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego w cenie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za 1 akcję dokonały: 1. cztery osoby zobowiązane, wchodzące w skład Zarządu Spółki w ilości: i. 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela; ii. 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela; iii. 7.000 (siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela; iv. 4.700 (cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela; 2. jedna osoba zobowiązana, pełniąca funkcję Prokurenta, w ilości: 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela; 3. dwie osoby zobowiązane posiadające dostęp do
informacji poufnych w ilości: i. 1300 (jeden tysiąc trzysta) akcji zwykłych na okaziciela; ii. 700 (siedemset) akcji zwykłych na okaziciela; Wartości transakcji zawartych przez osoby zobowiązane, przeliczone wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, nie przekroczyła 5000 EUR. Osoby zobowiązane się do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację swoich danych osobowych. Podstawą prawną niniejszego raportu jest Art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z poźn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2977mh

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2977mh

Podziel się opinią

Share
d2977mh
d2977mh