Trwa ładowanie...
d49uo06
d49uo06
espi

AURUM SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)

AURUM SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49uo06

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AURUM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AURUM S.A. (dawniej Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) (dalej: ?Emitent?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015. 1. Raport roczny za rok obrotowy 2014 ? 20 marca 2015 r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 28 sierpnia 2015 r. 3. Raporty kwartalne: - raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r. - raport kwartalny za III kwartał 2015 ? 10 listopada 2015 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z §102 ust. 1 oraz §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w 2015 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AURUM SA
(pełna nazwa emitenta)
AURUM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
biuro@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Jan Karaszewski Prezes Zarządu
2015-01-27 Izabela Karaszewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49uo06

Podziel się opinią

Share
d49uo06
d49uo06