Trwa ładowanie...
d3nszks

AURUM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2015 r. (15/2015)

AURUM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2015 r. (15/2015)

Share
d3nszks

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AURUM SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: INVENTUMTFI S.A.) z siedzibą w Warszawie, (także "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2015 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok
obrotowy 2014. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 13.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej spółki www.inventumtfi.pl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AURUMSAOgloszenieZWZA24042015.pdf | AURUMSAOgloszenieZWZA24042015 | | | | | | | | | |
| | AURUMSAProjekty na ZWZA_24042015.pdf | AURUM_SA_Projekty na ZWZA_24042015 | | | | | | | | | |
| | AURUMSA Formularz do wykonywania prawa głosuZWZA24042015r.pdf | AURUMSA Formularz do wykonywania prawa głosuZWZA24042015 | | | | | | | | | |
| | AURUMFormularzWniosek o umieszczenie okres?lonych spraw w porza?dku obrad WZA 24042015.pdf | AURUMFormularz_Wniosek o umieszczenie okres?lonych spraw w porza?dku obrad WZA _24042015 | | | | | | | | | |
| | AURUM_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projekto?w uchwał_24042015.pdf | AURUMFormularzWniosek ze zgłoszeniem projekto?w uchwał_24042015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AURUM Spółka Akcyjna w upadłości | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AURUM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | WIERTNICZA | | 107 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 651 63 34 | | (22) 535 38 39 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@aurum-sa.pl | | www.inventumtfi.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 634-236-39-73 | | 276718120 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Jan Karaszewski Prezes Zarządu
2015-03-27 Izabela Karaszewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks