Trwa ładowanie...
d37lu7u

AUXILIUM - Zmiana stanu posiadania-przekroczenie progu 5% (4/2013)

AUXILIUM - Zmiana stanu posiadania-przekroczenie progu 5% (4/2013)

Share
d37lu7u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AUXILIUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania-przekroczenie progu 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA Auxilium S.A (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 07.01.2013 r. transakcji nabycia w drodze skupu akcji własnych 910 akcji ECA Auxilium S.A. nastąpiło przekroczenie progu 5% w ogólnej liczby głosów tego emitenta. Nabycie nastąpiło na rynku NewConnect podczas transakcji sesyjnych, średnia cena za walor wyniosła 2,22 zł. Przed ww. zakupem Emitent posiadał 293 873 akcje własne, stanowiące 4,99 % udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 4,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Emitent posiada 294 783 akcje własne, stanowiące 5,01 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. Emitent nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ani osób, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o ofercie. Nabycie akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 28.06.2011 r., uchwały
nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 27.06.2012 r. i uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 20.11.2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37lu7u

| | | ECA AUXILIUM S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AUXILIUM | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-654 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Pokoju | | 84 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 425 80 53 | | 012 425 91 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ecaauxilium.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-10-15-337 | | 350778346 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Paweł Wójciak Członek Zarządu Paweł Wójciak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37lu7u

Podziel się opinią

Share
d37lu7u
d37lu7u