Trwa ładowanie...
dm0nqpq

AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie...

AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2011 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro. (13/2012)

Share
dm0nqpq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2011 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku Emitent otrzymał od osoby pełniącej funkcję kierowniczą Emitenta oraz posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzoną na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) informację o dokonanych przez w/w osobę w 2011 roku transakcjach na akcjach zwykłych Emitenta na okaziciela, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 Euro. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. W/w akcje w ilości 140 sztuk zostały nabyte w dniu 8 sierpnia 2011 roku w trakcie sesji zwykłej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie 24,10 PLN za jedną akcję. W/w akcje zostały nabyte przez w/w osobę w wykonaniu prawa poboru akcji serii C Emitenta. W dniu 14 lipca 2011 roku w/w osoba objęła 220 sztuk praw poboru akcji serii C Emitenta, które zgodnie z
harmonogramem oferty publicznej Spółki zostały przydzielone na koniec dnia 5 lipca 2011 roku. W wykonaniu w/w prawa poboru w/w osoba nabyła wskazane powyżej 140 sztuk akcji (przy czym w dniu ich objęcia akcje te były notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako prawa do akcji serii C). Nabycie akcji nastąpiło po cenie równej cenie emisyjnej, wynoszącej 24,10 zł za jedną akcję. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@azoty.tarnow.pl | | www.azoty.tarnow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2012-01-30 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

Podziel się opinią

Share
dm0nqpq
dm0nqpq