Trwa ładowanie...
d4gchpx

AZOTY TARNÓW - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjneg...

AZOTY TARNÓW - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (2/2013)

Share
d4gchpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka odebrała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki, przygotowanego w związku z ofertą publiczną do 42.867.293 akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 PLN każda ("Akcje Oferowane") skierowaną do akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy S.A. z siedzibą w Puławach ("ZAP"), prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje serii D oraz do 42.867.293 praw do akcji serii D będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Zastrzeżenie:
Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Spółki lub ZAP. Ani niniejszy materiał ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty Akcji Oferowanych skierowanej do akcjonariuszy ZAP jest sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaazoty.com i na stronach internetowych
współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. www.ca-ib.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Azoty Tarnów Aneks nr 1 do prospektu 28122012.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@grupaazoty.com | | www.grupaazoty.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2013-01-02 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx