Trwa ładowanie...
d1fjc22

B3SYSTEM - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (57/2013)

B3SYSTEM - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (57/2013)

Share
d1fjc22
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-19
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. [dalej również jako: "Spółka"] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 sierpnia 2013 roku otrzymał oświadczenie Pana Jacka Czykiela o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki B3System S.A. Pan Jacek Czykiel zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 19 sierpnia br. Przyczyną rezygnacji były powody osobiste. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-220 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łopuszańska | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Adam Dyszkowski Prezes Zarządu
2013-08-19 Paulina Patrycja Bylina-Olbrych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

Podziel się opinią

Share
d1fjc22
d1fjc22