Trwa ładowanie...
d2rlze2

B3SYSTEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

B3SYSTEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

Share
d2rlze2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku. Zarząd B3System SA, oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2012 r. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: - za I kwartał 2012 r. ? 15 maja 2012 r. - za III kwartał 2012 r. ? 14 listopada 2012 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY: - za I półrocze 2012 r. ? 31 sierpnia 2012 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY - za 2011 r. ? 15 marca 2012 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY - za 2011 r. ? 15 marca 2012 r. Zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd B3system S.A. oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane
raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego. Jednocześnie Zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Zarząd B3system S.A. oświadcza, że nie będzie publikował Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2011 roku, zamierza opublikować raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny za 2011 rok w dniu 15 marca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521 30 60 709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Mirosław Kaliński Prezes Zarządu
2012-01-30 Robert Wodziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

Podziel się opinią

Share
d2rlze2
d2rlze2