Trwa ładowanie...
d4jnmnb
espi

BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z DZ Bank Polska S.A. (105/2011)

BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z DZ Bank Polska S.A. (105/2011)

Share
d4jnmnb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2011 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z DZ Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, że w dniu 31 października 2011 roku podpisał aneks nr 6 do umowy nr 2007/OO/0090 z dnia 25 maja 2007 roku ("Umowa"). Zarząd Spółki wskazuje, iż powołana wyżej Umowa została uprzednio zawarta pomiędzy spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. a DZ Bank Polska S.A., przy czym, w związku z połączeniem BAKALLAND S.A. i POLGRUNT Sp. z o.o. zarejestrowanym dnia 20 czerwca 2011 roku, BAKALLAND S.A. stała się stroną powołanej Umowy. Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu (odnawialny kredyt obrotowy) w wysokości 7.000.000,00 złotych wydłużono do dnia 2 stycznia 2012 roku. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż aneks został zawarty w szczególności celem dostosowania terminu spłaty zobowiązań wynikających z Umowy do terminu spłaty zobowiązań BAKALLAND S.A. wobec DZ Bank Polska S.A. wynikających z innych
umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb