Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

BAKALLAND S.A. - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 (29/2013)

BAKALLAND S.A. - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 (29/2013)

Share
dkjotf2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd BAKALLAND S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki 2013/2014, trwającym od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r.: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2013/2014: 14 listopada 2013 roku, - skonsolidowany raport półroczny za półrocze roku obrotowego 2013/2014: 28 lutego 2014 roku, - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2013/2014: 15 maja 2014 roku, - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014: 29 sierpnia 2014 roku, - jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013/2014: 31 października 2014 r. Jednocześnie, w nawiązaniu
do treści raportu bieżącego nr 74/2012 Zarząd BAKALLAND S.A. przypomina, iż w roku obrotowym 2013/2014 przekazane zostaną następujące raporty okresowe dotyczące roku obrotowego 2012/2013: - raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013: 29 sierpnia 2013 roku, - raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2012/2013: 31 października 2013 roku. Ponadto, stosownie do treści § 83 Rozporządzenia Zarząd BAKALLAND S.A. informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym przekazywane będą informacje, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 oraz § 83 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego nie będą przekazywane odrębne raporty kwartalne jednostkowe oraz raport półroczny jednostkowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2