Trwa ładowanie...
d23jba0
espi

BAKALLAND S.A. - Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 6 czerwca 2013 roku (21/2013)

BAKALLAND S.A. - Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 6 czerwca 2013 roku (21/2013)
Share
d23jba0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013 mr
Data sporządzenia: 2013-06-07
Skrócona nazwa emitenta
BAKALLAND S.A.
Temat
Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 6 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2013 roku. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzene ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na NWZ Spólki Bakalland S.A w dn. 06 06.2013r.pdf Treść podjetych uchwał przez NWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23jba0

Podziel się opinią

Share
d23jba0
d23jba0