Trwa ładowanie...
dd2i5vp

BAKALLAND S.A. - Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w spółce publicznej poniżej 5% (124/2011)

BAKALLAND S.A. - Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w spółce publicznej poniżej 5% (124/2011)

Share
dd2i5vp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 124 | / | 2011 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w spółce publicznej poniżej 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.100.000 zł do kwoty 1.997.005 zł oraz o umorzenia 1.029.950 akcji własnych Spółki, o czym Spółka informował raportem bieżącym z dnia 24 listopada 2011 roku nr 122/2011 zmianie uległa liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych i tym samym udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uwzględniając umorzenie 1.029.950 akcji własnych Spółki, Spółka posiada obecnie łącznie 231.030 akcji własnych, stanowiących 1,16% kapitału zakładowego i dających 231.030 (1,16%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed opisanym wyżej zdarzeniem polegającym na umorzeniu 1.029.950 akcji własnych Spółki, Spółka posiadała łącznie 1.256.715 akcji własnych, stanowiących 5,98% kapitału
zakładowego i dających 1.256.715 (5,98%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp