Trwa ładowanie...
dfeklm7

BANK MILLENNIUM S.A. - Wybór audytora. (7/2012)

BANK MILLENNIUM S.A. - Wybór audytora. (7/2012)

Share
dfeklm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór audytora. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 r., Rada Nadzorcza Banku zgodnie z par. 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, podjęła uchwałę dotyczącą wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 (KPMG Audyt) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium na rok 2012 oraz na rok 2013. Stosowna umowa o świadczenie usług zostanie zawarta przez Bank z KPMG Audyt na wyżej wskazane okresy sprawozdawcze. KPMG Audyt jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546. Bank korzystał wcześniej z usług KPMG Audyt w zakresie: - badania rocznych sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium, - przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium. PODSTAWA PRAWNA: Par. 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

| | | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-593 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Żaryna | | 2A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 801 331 331 | | 022 598 10 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bankmillennium.pl | | www.millenet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-29-31 | | 001379728 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Fernando Bicho Członek Zarząd Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7