Trwa ładowanie...
d11t7js
espi
30-01-2012 18:51

BANK PEKAO SA - Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2012r. (4/2012)

BANK PEKAO SA - Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2012r. (4/2012)

Share
d11t7js

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012: 1. Raport roczny Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy za rok 2011 - 20 marca 2012r. 2. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy za rok 2011 - 20 marca 2012r. 3. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za pierwszy kwartał: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy I kwartał 2012 r. - 10 maja 2012r. 4. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy I półrocze 2012 r. - 3 sierpnia 2012r. 5. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za trzeci kwartał: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy III kwartał 2012 r. - 13 listopada 2012r. Zarząd Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna ponadto informuje, iż na podstawie par. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów podjął decyzję o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za IV kwartał 2011 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za II kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 4/2012: Dates of financial statements release in year 2012 by Bank Pekao S.A.The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna hereby informs on dates of periodical financial statements release in year 2012:1. Annual financial statement of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:Date of release for the periodfinancial year 2011 - 20 March 20122. Consolidated annual financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group:Date of release for the periodfinancial year 2011 - 20 March 20123. Consolidated financial statement of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group for the first quarter:Date of release for the periodI quarter 2012 - 10 May 20124. Consolidated semi-annual financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group:Date of release for the periodI half of year 2012 - 3 August 20125. Consolidated financial statement of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group for third quarter:Date of release
for the periodIII quarter 2012 - 13 November 2012The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna moreover informs that, in accordance with paragraph 102 section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance, decided not to publish consolidated quarterly financial statements of the Capital Group of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the 4th quarter 2011 and consolidated quarterly financial statements of the Capital Group of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the 2nd quarter 2012.Legal basis:§ 103 section 1 and section 2 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11t7js

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2012-01-30 Tomasz Nowacki Dyrektor Zarządzający w Departamencie Prawnym
2012-01-30 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy
2012-01-30 Piotr Miałkowski Dyrektor Departamentu Rachunkowości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11t7js
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d11t7js
d11t7js