Trwa ładowanie...
dedr62s
espi

BANK POCZTOWY - Wykup obligacji serii D4 (28/2014) - EBI

BANK POCZTOWY - Wykup obligacji serii D4 (28/2014)

Share
dedr62s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji serii D4 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Pocztowego S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 2 grudnia 2014 r. Bank dokonał zgodnie z Warunkami Emisji wykupu wszystkich 500 (pięciuset) krótkoterminowych obligacji zwykłych serii D4 Banku o wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych. O emisji obligacji krótkoterminowych serii D4 Bank informował w raporcie bieżącym nr 12/2014 z 3 czerwca 2014 r. Obligacje serii D4 zostały wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ?Przeprowadzenia Programu emisji krótkoterminowych obligacji zwykłych Banku Pocztowego S.A.?, Uchwały Nr V/14/IX/2013 Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ?Przeprowadzenia Programu emisji krótkoterminowych obligacji zwykłych Banku Pocztowego S.A.? oraz Uchwały Nr D4/V/25/2013 Zarządu Banku z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie ?Ustalenia
Warunków Programu Emisji Krótkoterminowych Obligacji Zwykłych?. Obligacje serii D4 nie były wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dedr62s

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sobiech Członek Zarządu
Paweł Spławski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dedr62s

Podziel się opinią

Share
dedr62s
dedr62s