Trwa ładowanie...
d1vpvr7

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNATransakcje - banki

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNATransakcje - banki

Share
d1vpvr7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Transakcje - banki | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący dotyczący transakcji zawieranych na instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | | | | | | | | |
| | art. 70 ust. 4 i ust. 2, art. 69 ust. 2 pkt 1-7, art. 93a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy | | | | | | | | |
| | | Data przekazania: | | | | | | | |
| | | BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa Podmiotu) | | | | | | | |
| | | 01231 | | Warszawa | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | |
| | | Płocka | | 9/11B | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | |
| | | 53-95-100 | | 53-95-222 | | sekretariat_bps@bankbps.pl | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | |
| | | | | | | www.bankbps.pl | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | |

STRONA TYTUŁOWA
PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK
Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis

STRONA TYTUŁOWA
PODPISY

d1vpvr7

Podziel się opinią

Share
d1vpvr7
d1vpvr7