Trwa ładowanie...
d219fxl

Bank Szwajcarii utrzymał stopy procentowe ku radości kredytobiorców

Niepokojące sygnały o odrzuceniu budżetu UE. Słabsze dane o produkcji przemysłowej UE. We Włoszech pojawiły się wczoraj problemy z obsługą długu. Marek Belka nie wyklucza w przyszłości dalszych obniżek stóp. Stopy procentowe w Szwajcarii bez zmian. Dzisiaj poznamy dane o inflacji w Polsce.
Share
Bank Szwajcarii utrzymał stopy procentowe ku radości kredytobiorców
Źródło: internetowykantor.pl
d219fxl

Wczoraj dotarły niepokojące sygnały z Parlamentu Europejskiego. Przyjęto tam rezolucję odrzucającą dotychczas wynegocjowany budżet, kierując go do dalszych uzgodnień. Zdaniem unijnego komisarza ds. budżetu Janusza Lewandowskiego słowo “odrzuca” jest tu zbyt mocne i oznacza skierowanie do dalszych uzgodnień. Porozumienie ma być niezagrożone, natomiast można spodziewać się pewnego uelastycznienia oraz przesunięć między kolejnymi działami. Czas pokaże czy kolejna wersja będzie równie dobra co aktualna, uważana za sukces Polski.

O godzinie 11:00 opublikowano wczoraj dane o produkcji przemysłowej w Strefie Euro. Rezultat był gorszych od oczekiwań, jednakże inwestorzy, widząc wcześniej wyniki wskaźnika dla największych gospodarek, oczekiwali takiego rezultatu. W związku z tym spadek wartości europejskiej waluty był słabszy niż można by się spodziewać po takich danych.

Wczoraj oczy inwestorów zwrócone były na Włochy, i to nie z powodu trwającego konklawe. Wybranie nowego papieża z pewnością jest najważniejszą informacją nie tylko tego dnia, jednakże na rynki znacznie większy wpływ miała tak prozaiczna rzecz, jak problemy ze sfinalizowaniem aukcji obligacji. Z zakładanej puli 5 - 7,25 mld euro sprzedało się niecałe 7 mld euro, jednakże rentowności tego długu istotnie wzrosły w stosunku do poprzednich aukcji. Był to kolejny powód, dla którego euro traciło wczoraj względem dolara.

d219fxl

W dniu wczorajszym podczas forum bankowego ZBP Marek Belka wyraził nadzieję, że polska gospodarka odbije się od obecnego dna bez dalszych interwencji monetarnych, jednakże gdyby się tak nie działo, dalsze obniżki stóp nie są wykluczone.

O godzinie 9:30 poznaliśmy dziś stopy procentowe w Szwajcarii. Zgodnie z oczekiwaniami pozostały one na poziomie 0,50%. Obserwatorzy zwracają uwagę, że Narodowy Bank Szwajcarii prawdopodobnie będzie dążył w przyszłości do zwiększenia stóp procentowych, jednakże w obecnej sytuacji makroekonomicznej jest to wykluczone. Takie wnioski powinny uspokoić kredytobiorców frankowych, gdyż to niskie stopy procentowe powodują, że mimo wzrostu wartości franka raty są nadal na osiągalnym dla ich portfeli poziomie.

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na publikowane o 13:30 dane o nowozarejestrowanych bezrobotnych. Dane z USA jeszcze przez jakiś czas będą spływać o godzinie 13:30, a nie 14:30, gdyż zmiana czasu na letni miała już miejsce za oceanem. Po ostatnich lepszych odczytach z rynku pracy rynki spodziewają się lekkiej korekty. O godzinie 14:00 opublikowany zostanie wskaźnik inflacji w Polsce. Analitycy spodziewają się dalszego spadku, gdyż to pod tą informację miała reagować RPP. Gdyby spadkom inflacji towarzyszyło dalsze spowalnianie gospodarki, to moment powrotu na ścieżkę obniżki stóp procentowych może być szybszy niż nam się jeszcze niedawno wydawało.

Komentarze do wykresów:

 (fot. internetowykantor.pl)
Źródło: (fot. internetowykantor.pl)

Wykres kursu średniego EUR/PLN, za okres od 11.02.2013 do 14.03.2013

d219fxl

Kurs EUR/PLN porusza się w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Obecnie kurs zawraca od górnego ograniczenia kanału. W przypadku wybicia w górę najbliższe opory to 4,1460, gdzie przecina się 38,2% zniesienie Fibonacciego z górnym ograniczeniem kanału oraz 4,1920. W przypadku ruchu w dół wsparcie stanowi 0% zniesienie Fibonacciego czyli tegoroczne minimum kursowe w okolicach 4,1180.

 (fot. internetowykantor.pl)
Źródło: (fot. internetowykantor.pl)

Wykres kursu średniego CHF/PLN, za okres od 26.02.2013 do 14.03.2013

Podobnie jak EUR/PLN, kurs CHF/PLN porusza się w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Po ostatniej korekcie kurs powrócił do spadków. Najbliższe opory to poziomy 3,3600, a w przypadku jego przebicia dopiero 3,4270. Wsparcie z kolei stanowi 0% zniesienie Fibonacciego na poziomie 3,3320.

 (fot. internetowykantor.pl)
Źródło: (fot. internetowykantor.pl)

Wykres kursu średniego USD/PLN, za okres od 27.02.2013 do 14.03.2013

d219fxl

Krótkoterminowo kurs USD/PLN porusza się w kanale wzrostowym. Najbliższym wsparciem jest obecnie dolne ograniczenie kanału w okolicach poziomu 3.1650. Opór z kolei stanowi 100% zniesienie, czyli ostatnie maksima na poziomie 3,1980, górne ograniczenie kanału jest obecnie na tyle wysoko, że nie stanowi istotnego poziomu technicznego.

 (fot. internetowykantor.pl)
Źródło: (fot. internetowykantor.pl)

Wykres kursu średniego GBP/PLN, za okres od 30.01.2013 do 14.03.2013

Kurs GBP/PLN porusza się w kanale spadkowym, którego górne ograniczenie stanowi poziom 4.7800, a dolne znajduje się na poziomie 4.6680. Kurs obecnie porusza się od niemal 3 tygodni blisko górnego ograniczenia, co może sugerować, że kanał w istocie jest węższy a wsparciem jest nie dolne ograniczenie formacji a ostatnie minima na poziomie 4.7100.

d219fxl

Maciej Przygórzewski
FX Dealer
Internetowykantor.pl

| Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu internetowykantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią “rekomendacji” lub “doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Zgodę autorów na publikację raportów można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl. |
| --- |

d219fxl

Podziel się opinią

Share
d219fxl
d219fxl