Trwa ładowanie...
d162hm3

BARLINEK - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

BARLINEK - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

Share
d162hm3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011r. - w dniu 29.02.2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012r. - w dniu 15.05.2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012r. - w dniu 14.11.2012 r. Raport półroczny - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012r. - w dniu 31.08.2012 r. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2011r. - w dniu 30.04.2012r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2011r. - w dniu 30.04.2012r. Zarząd Barlinek SA oświadcza, iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Rozporządzenie) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Paweł Wrona Prezes Zarządu Paweł Wrona
2012-01-30 Wioleta Bartosz Członek Zarządu Wioleta Bartosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

Podziel się opinią

Share
d162hm3
d162hm3