Trwa ładowanie...
d2fw28t

BAUMAL GROUP - Informacja o dokonaniu przelewu wierzytelności (3/2015) - EBI

BAUMAL GROUP - Informacja o dokonaniu przelewu wierzytelności (3/2015)

Share
d2fw28t

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o dokonaniu przelewu wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Baumal Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym informuje o wpłynięciu do ? Spółki? zawiadomienia od Poznańskiego Banku Spółdzielczego o dokonaniu przelewu wierzytelności o treści : Poznański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000042300 ( PBS ) niniejszym zawiadamia, iż na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 18 grudnia 2014 roku zawartej pomiędzy PBS a MR SUB 6 SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16 a, 60-476 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000533709, zwaną dalej ? MR SUB?. MR SUB nabyła od PBS następujące wierzytelności wobec BAUMAL GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu, przy ul. Przemysłowej 8, 62-030 Luboń (
?BAUMAL? ) : a) wierzytelność o zwrot kwoty głównej oraz odsetek naliczonych do dnia 18.12.2014r. wynikającej z umowy nr 38/OL/2014 o kredyt obrotowy z dnia 14 lutego 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której PBS udzielił BAUMAL kredytu inwestycyjnego do kwoty 2.150.000zł, b) wierzytelność o zwrot kwoty głównej oraz odsetek naliczonych do dnia 18.12.2014r. wynikającej z umowy nr 39/OL/2014 o kredyt inwestycyjny z dnia 14 lutego 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której PBS udzielił BAUMAL kredytu inwestycyjnego do kwoty 7.070.000zł, c) wierzytelność o zwrot kwoty głównej oraz odsetek naliczonych do dnia 18.12.2014r. wynikającej z umowy nr 40/OL/2014 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 lutego 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której BAUMAL miał prawo do zadłużenia się w rachunku bieżącym do kwoty 2.300.000 zł Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adrian Baum Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t