Trwa ładowanie...
d498jkt
d498jkt
espi

BBI DEVELOPMENT SA - Ujawnienie stanu posiadania akcji ? zawiadomienie o zbyciu akcji BBI Develop ...

BBI DEVELOPMENT SA - Ujawnienie stanu posiadania akcji ? zawiadomienie o zbyciu akcji BBI Development S.A. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d498jkt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania akcji ? zawiadomienie o zbyciu akcji BBI Development S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development S.A., działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od Pana Macieja Radziwiłła, zawiadomienia o poniższej treści: ?W oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 30 grudnia 2014 r. zbyłem 1.550.000 akcji spółki BBI Development S.A., której jestem członkiem Rady Nadzorczej, stanowiących 1,48 % kapitału zakładowego i 1.550.000 i 1,48% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Przed w/w zbyciem akcji BBI Development S.A. posiadałem 8.121.489 akcji stanowiących 7,76 % kapitału zakładowego, 8.121.489 i 7,76 % głosów na jej walnym zgromadzeniu. Obecnie, po wyżej wymienionym zbyciu posiadam 6.571.489 akcji BBI Development
S.A. stanowiących 6,28 % kapitału zakładowego BBI Development S.A. i 6,28 % głosów na jej walnym zgromadzeniu. Wyżej wymieniona transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.? Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2015-01-02 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d498jkt

Podziel się opinią

Share
d498jkt
d498jkt