Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

BBI DEVELOPMENT SA - Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głos ...

BBI DEVELOPMENT SA - Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ BBI Development S.A. przez Fundusze Quercus (44/2014)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ BBI Development S.A. przez Fundusze Quercus | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development S.A., działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 21 listopada 2014 roku, od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, zawiadomienia o poniższej treści: ?Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy, niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, oraz Acer Aggressive FIZ zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce BBI Development S.A. oraz przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Przekroczenie przez Fundusz progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 19 listopada 2014 r. Przed
zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 9 938 010 akcji Spółki, co stanowiło 9,50% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 9 938 010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 19 listopada 2014 r. Fundusze łącznie posiadały 13 378 010 akcji Spółki, co stanowiło 12,79% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 13 378 010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza się dalszych transakcji kupna lub sprzedaży akcji Spółki, w zależności od ceny rynkowej Spółki, perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Funduszy.? Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2014-11-21 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur