Trwa ładowanie...
d1uqign

BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo w projekcie Złota 44 w Warszawie. (46 ...

BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo w projekcie Złota 44 w Warszawie. (46/2014)

Share
d1uqign

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo w projekcie Złota 44 w Warszawie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 roku spółka INSO Sistemi Per Le Infrastructure Sociali S.P.A. z siedzibą we Florencji zawarła ze spółką celową Złota 44 sp. z o.o., umowę generalnego wykonawstwa obejmującą dokończenie budowy luksusowego budynku wysokościowego przy ul. Złotej 44 w Warszawie. O powyższym projekcie Emitent informował raportami bieżącymi nr 39/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku oraz nr 42/2014 z dnia 31 października 2014 roku. Umowa generalnego wykonawstwa przewiduje, iż wznowienie prac budowlanych nastąpi w lutym 2015. W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy na generalne wykonawstwo oraz o bliskim wznowieniu prac budowlanych, ma istotne, pozytywne znaczenie dla działalności Emitenta, jako podmiotu współrealizującego projekt i świadczącym na jego rzecz usługi kompleksowego zarządzania i nadzoru nad inwestycją, w tym także usługi związane z wyłonieniem i nadzorem nad generalnym wykonawcą. Zawarcie umowy z INSO Sistemi Per Le
Infrastructure Sociali S.P.A., a w jej wyniku wznowienie prac budowlanych w budynku Złota 44 oznacza rozpoczęcie nowej fazy realizacji tego istotnego przedsięwzięcia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1382) ? ?informacja poufna?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI Development SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT SA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2014-12-11 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

Podziel się opinią

Share
d1uqign
d1uqign