Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

BBI ZENERIS S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A. (61/2013)

BBI ZENERIS S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A. (61/2013)
Share
du8xm96
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki BBI ZENERIS S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 r. Pan Marcin Matuszczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 24.06.2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
du8xm96

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Roman Trębacz Prezes Zarządu
2013-06-19 Piotr Kardach Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96