Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

BBI ZENERIS S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami f...

BBI ZENERIS S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (78/2013)

Share
dpodo2z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), Zarząd BBI Zeneris S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 10 lipca 2013 r. od Dyrektora ds. Analiz i Monitoringu Emitenta ("Osoba Zobowiązana"). Zawiadomienie dotyczy: a) zawarcia w dniu 13 czerwca 2013 r. przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 50.000 akcji Emitenta, za cenę 0,11 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; b) zawarcia w dniu 21 czerwca 2013 r. przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 100.000 akcji Emitenta, za cenę 0,11 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; c) zawarcia w dniu 27 czerwca 2013 r. przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 20.242 akcji Emitenta, za cenę 0,11 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; d) zawarcia
w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 9.522 akcji Emitenta, za cenę 0,11 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; e) zawarcia w dniu 01 lipca 2013 r. przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 236 akcji Emitenta, za cenę 0,11 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; f) zawarcia w dniu 04 lipca 2013 r. przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 40.000 akcji Emitenta, za cenę 0,11 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; g) zawarcia w dniu 05 lipca 2013 r. przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 50.000 akcji Emitenta, za cenę 0,11 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Osoba Zobowiązana zawarła transakcje nabycia łącznie 270 000 akcji Emitenta za łączną kwotę 29.700,00 zł. Suma transakcji dokonanych w roku
kalendarzowym 2013 przez Osobę Zobowiązaną przekroczyła w dniu 04 lipca 2013 r. równowartość 5.000 EUR (par. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych). Osoba Zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | BBI ZENERIS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI ZENERIS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-770 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bbizeneris.pl | | www.bbizeneris.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Roman Trębacz Prezes Zarządu
2013-07-10 Piotr Kardach Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z