Trwa ładowanie...
d1o0gjm
espi

BEDZIN - Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych (2/2013)

BEDZIN - Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych (2/2013)

Share
d1o0gjm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za 2013 rok: 1Raporty kwartalne SA-Q1/2013 za I kwartał 2013 roku: 10.05.2013 r. SA-Q3/2013 za III kwartały 2013 roku: 08.11.2013 r. 2.Raport półroczny SA-P 2013 za I półrocze 2013 roku: 30.08.2013 r. 3.Raport roczny SA-R 2012 za 2012 rok: 30.01.2013 r. SA-R 2013 za 2013 rok: 30.01.2014 r. Elektrociepłownia "Będzin" SA informuje ponadto, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz za II i IV kwartał 2013 roku (zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim). Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn.zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEDZIN | | ENERGETYKA | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Sabina Apel Jolanta Dąbrowska -Macha Członek Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

Podziel się opinią

Share
d1o0gjm
d1o0gjm