Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rejestracja warunkowa akcji serii B w KDPW (25/2011)

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rejestracja warunkowa akcji serii B w KDPW (25/2011)
Share
d13cjch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Rejestracja warunkowa akcji serii B w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę 529/11 w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty pod kodem PLBNFTS 00018, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki, oznaczone kodem PLBNFTS 00018. Zarejestrowanie akcji serii B nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLBNFTS 00026 w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie akcji serii B do obrotu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 831 79 20
(telefon) (fax)
info@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
836-16-76-510 750721670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Monika Hertel Prokurent
2011-06-15 Ryszard Stysło W-ce Prezes Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch