Trwa ładowanie...
d30ibbs

BERLING S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011. (3/...

BERLING S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011. (3/2012)

Share
d30ibbs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Berling S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011. Przekazane informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki www.berling.pl Raporty bieżące Data Nr raportu Temat 11.01.2011 001/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku 31.01.2011 002/2011 Otrzymanie zawiadomienia od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% udziałów 22.03.2011 003/2011 Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego za 2010 rok 18.05.2011 004/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 18.05.2011 005/2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. 30.05.2011 006/2011 Korekta raportu nr 005/2011 "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A." Zmiana terminu dnia dywidendy na 30 czerwca
2011 roku 06.06.2011 007/2011 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A 09.06.2011 008/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta 15.06.2011 009/2011 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. 15.06.2011 010/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 14 czerwca 2011r. 15.06.2011 011/2011 Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A. 24.06.2011 012/2011 Zmiana dnia wypłaty dywidendy 26.07.2011 013/2011 Obroty na wartość umowy znaczącej 26.07.2011 014/2011 Obroty na wartość umowy znaczącej 31.08.2011 015/2011 Uzupełnienie Raportu Półrocznego za 2011 roku 02.09.2011 016/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta za 2011r 20.09.2011 017/2011 Otrzymanie zawiadomienia od ING Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu swojego udziału do poziomu mniejszego niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki 03.10.2011 018/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 03.10.2011 019/2011 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. 27.10.2011 020/2011 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A. 04.11.2011 021/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A 04.11.2011 022/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 03 listopada 2011r. 28.11.2011 023/2011 Nabycie 100% udziałów firmy MW LEGAL 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28.11.2011 024/2011 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej MW LEGAL 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Berling S.A. Raporty okresowe Data Nr
raportu Temat 21.03.2011 R/2011 Raport roczny za rok 2010 21.03.2011 RS/2010 Skonsolidowany raport roczny za rok 2010 13.05.2011 Q1SR Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku 31.08.2011 PSR Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku 14.11.2011 Q3SR Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku Podstawa prawna przekazania raportu: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30ibbs

| | | BERLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-131 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grzybowska | | 2/83 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30ibbs

Podziel się opinią

Share
d30ibbs
d30ibbs