Trwa ładowanie...
d2tx2hi
espi
25-03-2013 11:29

BERLING S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. (2...

BERLING S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. (2/2013)

Share
d2tx2hi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Berling S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. Przekazane informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki www.berling.pl Raporty bieżące Data Nr raportu Temat 09.01.2012 001/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku 10.01.2012 002/2012 Uzupełnienie raportu 24/2011 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej MW LEGAL 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Berling S.A. 02.04.2012 003/2012 Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 04.04.2012 004/2012 Oświadczenie o objęciu akcji 11.05.2012 005/2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Berling S.A. 17.05.2012 006/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki 17.05.2012 007/2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. 18.05.2012 008/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta 06.06.2012 009/2012 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A 10.06.2012 010/2012 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zarejestrowania akcji zwykłych na okaziciela serii C 12.06.2012 011/2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii C 12.06.2012 012/2012 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji 14.06.2012 013/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. 14.06.2012 014/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 13 czerwca 2012r. 14.06.2012 015/2012 Uzupełnienie
składu osobowego Rady Nadzorczej przez Zwyczjne Walne Zgromadzenie Berling S.A. w dniu 13 czerwca 2012r. 14.06.2012 016/2012 Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A. 21.06.2012 017/2012 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od osoby zarządzającej o transakcjach na akcjach BERLING S.A. 29.06.2012 018/2012 Obroty na wartość umowy znaczącej 11.10.2012 019/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta za 2012r 25.10.2012 020/2012 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego 18.12.2012 021/2012 Obroty na wartość umowy znaczącej 18.12.2012 022/2012 Obroty na wartość umowy znaczącej Raporty okresowe Data Nr raportu Temat 20.03.2012 R/2011 Raport roczny za rok 2011 20.03.2012 RS/2011 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 15.05.2012 Q1SR Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku 31.08.2012 PSR Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku 14.11.2012 Q3SR Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał
2012 roku Podstawa prawna przekazania raportu: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tx2hi

| | | BERLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-018 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Zgoda | | 5/8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tx2hi
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tx2hi