Trwa ładowanie...
dqib7hn

BEST - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ? rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia znac ...

BEST - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ? rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia znaczącego pakietu akcji spółki publicznej (48/2015)

Share
dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ? rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia znaczącego pakietu akcji spółki publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja została opóźniona na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o Ofercie?) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Emitent 2 września 2015 r. przystąpił, za pośrednictwem Haitong Bank, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawniej: Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) (?Doradca?), do negocjacji z Agio RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (?Fundusz?) w zakresie nabycia (?Transakcja?) wszystkich posiadanych przez Fundusz akcji Kredyt
Inkaso S.A. w Warszawie (?Spółka?). W związku z prowadzonymi negocjacjami Emitent 2 września 2015 r. zawarł z Doradcą umowę powierniczego nabycia akcji Spółki na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w liczbie, która nie spowoduje osiągnięcia lub przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej było to, że ujawnienie informacji o toczących się negocjacjach mogło negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik. W ocenie Emitenta opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej nie powodowało wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Emitent zapewnił zachowanie poufności tych informacji do chwili publikacji niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Morska | | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2015-09-10 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn