Trwa ładowanie...
d1ljqy1

Best wyemituje do 300 tys. obligacji serii Q1 o wartości nom. do 30 mln zł

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 000 obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, która będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej, podała spółka. 

Share
d1ljqy1

"Ustalone zostały następujące parametry emisji obligacji:
- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30 000 000 złotych;
- obligacje nie będą zabezpieczone;
- obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji;
- obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku;
- odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż odsetki z pierwszego okresu odsetkowego rozpoczynającego się w czerwcu 2016 r. zostaną wypłacone w październiku 2016 r.
- obligacje zostaną wykupione w terminie 55 miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Best nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy.

"Wpływy netto z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na: finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową emitenta portfeli wierzytelności; lub finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej emitenta" - czytamy dalej.

Best podał, że wartość zobowiązań zaciągniętych przez spółkę na koniec marca 2016 roku wynosi 478 049 tys. zł.

d1ljqy1

"Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

d1ljqy1

Podziel się opinią

Share
d1ljqy1
d1ljqy1