Trwa ładowanie...
dbqraum
espi

BETACOM - Betacom SA ? Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca ...

BETACOM - Betacom SA ? Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2014r. (18/2014)
Share
dbqraum
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Betacom SA ? Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2014r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 21 lipca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Zał. do RB 18.2014 uchwały podjęte na ZWZ 21 lipca 2014.pdf Uchwały podjęte na ZWZ z 21.07.2014r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum