Trwa ładowanie...
d3vc509

BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (7/2015)

BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (7/2015)

Share
d3vc509
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniach od 28 sierpnia 2015r. do 1 września 2015r. 3.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z zawiadomieniem Członek Zarządu nabył w dniach: - 28 sierpnia 2015 roku 200 akcji Spółki po cenie 10,60 zł za jedną akcję, - 31 sierpnia 2015 roku 2.990 akcji Spółki po cenie 10,85 zł za jedną akcję, - 1 września 2015 roku 210 akcji Spółki po cenie 10,91 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509