Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

BETACOM - Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję (19/2014)

BETACOM - Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję (19/2014)
Share
d1d6sjf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BETACOM S.A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Artura Binkowskiego, Pana Macieja Błaszak, Pana Marcina Marczuk, Pana Tomasza Mosiek oraz Pana Marka Wierzbowskiego. Członkowie Rady zostali powołani na nową pięcioletnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. Uchwały dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zał. do RB 19.2014 notki biograficzne.pdf Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf