Trwa ładowanie...
d423pxc

BGE S.A - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (5/2015)

BGE S.A - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (5/2015)

Share
d423pxc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BGE S.A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu 27.03.2015 r. otrzymał od Pana Dariusza Konstantego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ja niżej podpisany, Dariusz Konstanty, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach informuję o dokonaniu przeze mnie w dniu 23 marca 2015 r. transakcji nabycia w drodze umowy, poza obrotem zorganizowanym, 1.160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki BGE S.A. w upadłości układowej, w tym: 160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję oraz 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B
po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 11,657 % kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 2.320.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 15,517 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed transakcją nie posiadałem akcji Spółki. Jednocześnie informuję, że: ? nie wykluczam możliwości dalszego zwiększenia jak i zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia, ? nie istnieją podmioty ode mnie zależne, posiadające akcje BGE S.A. w upadłości układowej, ? nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGE S.A | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-004 | | KATOWIECE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KORFANTEGO | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (32) 70 73 073 | | +48 (32) 70 73 073 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Dariusz Konstanty Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

Podziel się opinią

Share
d423pxc
d423pxc