Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

BGŻ SA - Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego...

BGŻ SA - Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. (38/2013)

Share
d3kpw4l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Raport bieżący 38/2012 z dnia 30 lipiec 2013 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") przekazuje do wiadomości publicznej informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") na dzień 26 sierpnia 2013 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. W załączeniu Zarząd Banku przekazuje "Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia", dokonane zgodnie z art. 402(1)KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskich. | | | | | |
| | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE NWZ 26 08 2013 - pl.pdf | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTYUCHWAŁPL.pdf | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE NWZ 26 08 2013 -eng.pdf | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTYUCHWAŁENG.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting and draft resolutionsCurrent Report 38/2012 dated July 30, 2013 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“Bank”) hereby discloses information on the convening of the Extraordinary General Meeting (“EGM”) for August 26, 2013 at 12 pm., that will be held at the registered office of the Bank at Kasprzaka St.10/16 in Warsaw, room 012. The Management Board of the Bank discloses the following „Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting” in relation to the Art. 402(1) of the Commercial Companies Code and draft resolutions which will be subject to the EGM. Legal basis:Par. 38 section 1 point 1, 2 and 3 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures
required by law of non-EU member states. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Witold Okarma Wiceprezes Zarządu
2013-07-30 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l