Trwa ładowanie...
d1lqixh
d1lqixh
espi

BGŻ SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorcze...

BGŻ SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. (87/2012)
Share
d1lqixh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
BGŻ SA
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Raport bieżący 87/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank") przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 8 sierpnia 2012 r. o zbyciu papierów wartościowych Banku przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Załączniki
Plik Opis
RB872012.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Notification on the sale of BGŻ S.A. securities by an entity related to BGŻ S.A. Supervisory Board Member. Current Report 87/2012 dated August 8, 2012The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej (“Bank”) hereby discloses notification received by the Bank on August 8, 2012 on the sale of BGŻ securities carried out by an entity related to BGŻ S.A. Supervisory Board Member.Legal basis:Article 160 section 4 of the Act from 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)
d1lqixh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jacek Bartkiewicz Prezes Zarządu
2012-08-08 Dariusz Odzioba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqixh

Podziel się opinią

Share
d1lqixh
d1lqixh