Trwa ładowanie...
d3abpc0
d3abpc0
espi

BIOMASS ENERGY - Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną (2/2015) - EBI

BIOMASS ENERGY - Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną (2/2015)
Share
d3abpc0
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. informuje, że dnia 08.01.2015 Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 07.01.2015 roku 1 400 szt. akcji Biomass Energy Project S.A. po średniej cenie 2,19 PLN (słownie: dwa złote dziewiętnaście groszy) za jedną akcję. Po dokonaniu zakupu osoba ta posiada 72 815 szt. akcji Emitenta stanowiących 1,62 % wszystkich akcji serii B Biomass Energy Project S.A. notowanych na NewConnect. Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect w trybie zwykłym sesyjnym. Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Osoby reprezentujące spółkę: Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3abpc0

Podziel się opinią

Share
d3abpc0
d3abpc0