Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną (17/2014)

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną (17/2014)
Share
d4hksj4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. informuje, że dnia 05.05.2014 Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta do dnia 25.04.2014 roku 1 050 szt. akcji serii B Biomass Energy Project S.A. po średniej cenie 1,51 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. Przed dokonaniem ww. zakupów osoba ta posiadała 19 295 szt. akcji Emitenta. Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect w trybie zwykłym sesyjnym. W sumie członek Rady Nadzorczej Emitenta, którego dotyczy komunikat, posiada obecnie 20 345 szt. akcji Emitenta stanowiących 0,45 % wszystkich akcji serii B Biomass Energy Project S.A. notowanych na NewConnect. Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Osoby reprezentujące spółkę: Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-011 Wtelno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościelna 3
(ulica) (numer)
+48 (52) 382 83 83 +48 (52) 382 83 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5542907667 340919180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4