Trwa ładowanie...
d33rg33
espi

BIOMAXIMA S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S...

BIOMAXIMA S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. (4/2013)
Share
d33rg33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOMAXIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. otrzymał od 3 różnych Akcjonariuszy, reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, 3 różne wnioski dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. (RB-W ASO_ 3 2013) oraz dodania alternatywnej uchwały. Wniosek od pierwszego akcjonariusza dotyczył dodania do porządku obrad punktu: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Uzasadnienie: Celem propozycji dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej jest lepsze odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej potencjału kapitału zaangażowanego przez największych udziałowców spółki. Sądzę, że włączenie tego punktu do najbliższego zwyczajnego Zgromadzenia Walnego jest lepszym rozwiązaniem od składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego. Wniosek od drugiego akcjonariusza dotyczył zgłoszenia alternatywnego projektu uchwały nr 12 (o podziale zysku za rok 2012). Wniosek od trzeciego
akcjonariusza dotyczył dodania do porządku obrad niżej wymienionych punktów i stosownych projektów uchwał: 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Wrońskiego. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Wrońskiego. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Panią Monikę Krzyżanowską. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Panią Monikę Krzyżanowską. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem
spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 3. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Zbigniewa Kołaczka. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Zbigniewa Kołaczka. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Wojcieszuka. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Wojcieszuka. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej
sprawy. 5 Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Siwka. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Siwka. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 6. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Przemysława Kruszyńskiego. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - - Pana Przemysława Kruszyńskiego Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. W związku z złożonymi wnioskami przez 3 Akcjonariuszy
reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariuszy uchwały (zmiany na czerwono). Aktualna treść ogłoszenia oraz uzupełnione projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Poprawione ogłoszenie o WZA 24.06.2013 BIOMAXIMA + projekty uchwał.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMAXIMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Vetterów 5
(ulica) (numer)
(81) 745 51 40 (81) 744 29 15
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d33rg33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Henryk Lewczuk Prezes Zarządu
2013-06-04 Krzysztof Szlachetka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33rg33

Podziel się opinią

Share
d33rg33
d33rg33