Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

BIOMED-LUBLIN - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki (5/2015) - EBI

BIOMED-LUBLIN - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ?BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 94/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: ?GPW?) z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E spółki ?BIOMED-LUBLIN? Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 30 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje serii B, 2) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji serii C, 3) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji serii D, 4) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii E. Zarząd GPW w dniu 26 stycznia 2015 r. podjął również uchwałę nr 95/2015 w
sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E, w ramach której postanowił wprowadzić z dniem 30 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E Spółki, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ?PLBMDLB00018?. Akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E Spółki notowane będą na rynku regulowanym GPW, począwszy od 30 stycznia 2015 r. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?BIOMEDLUB? i oznaczeniem ?BML?. Jednocześnie Zarząd GPW podjął w dniu 26 stycznia 2015 r. uchwałę nr 93/2015 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Emitenta oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje Spółki na rynku NewConnect, w ramach której postanowił na wniosek Emitenta wykluczyć z dniem 30 stycznia 2015 r. akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E Spółki, oznaczone kodem
?PLBMDLB00018?, z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 29 stycznia 2015 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar