Trwa ładowanie...
d3807cb
d3807cb
espi

BIOTON - Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BIOTON S.A. (58/2012)

BIOTON - Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BIOTON S.A. (58/2012)
Share
d3807cb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2011 z dnia 03.12.2012 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11.12.2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po posiedzeniu niejawnym zarejestrował w KRS warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 1.250.000.000 akcji serii AB ("Rejestracja"). W wyniku Rejestracji warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 383.300.579,80 zł i dzieli się na nie więcej niż: a) 39.606.195 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr każda, b) 32.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr każda, c) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr każda, d) 454.545.454 akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr każda, e) 33.951.250 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr każda, f) 1.250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 20
gr każda. Po Rejestracji wysokość kapitału zakładowego Spółki, liczba wszystkich wyemitowanych akcji Spółki oraz ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki nie uległy zmianie i wynoszą, odpowiednio, 1.460.493.012,40 PLN, 7.302.465.062 akcje oraz 7.302.465.062 głosy. Celem warunkowego podwyższenia kapitału objętego Rejestracją jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AB posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.12.2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2012-12-11 Adam Wilczęga Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3807cb

Podziel się opinią

Share
d3807cb
d3807cb