Trwa ładowanie...
d2sn9d2
d2sn9d2
espi

BIOTON - Uzyskanie zgody obligatariuszy BIOTON S.A. na sprzedaż udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd ...

BIOTON - Uzyskanie zgody obligatariuszy BIOTON S.A. na sprzedaż udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd (25/2014)
Share
d2sn9d2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Uzyskanie zgody obligatariuszy BIOTON S.A. na sprzedaż udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr: 10/2014 z dnia 05.05.2014 r. oraz 21/2014 z dnia 27.06.2014 r. BIOTON S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 22.07.2014 r. zgromadzenie posiadaczy obligacji serii B Spółki, o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2013 z dnia 29.07.2013 r., wyraziło zgodę na zawarcie transakcji zbycia 50,01 % udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd z siedzibą w Indiach (?Udziały?), posiadanych przez jednostkę zależną Spółki ? SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze (?Transakcja?), pod warunkiem przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii B w terminie do 60 dni od daty realizacji Transakcji, tj. zbycia Udziałów. Zgoda została wydana do 30.11.2014 r. Planowane wpływy z Transakcji wyniosą 7.000.000,00 USD. Planowana realizacja Transakcji nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia 14.08.2014 r. Z przyczyn niezależnych od Spółki w/w data może ulec zmianie, a także Transakcja może nie dojść do skutku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)
d2sn9d2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2014-07-22 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sn9d2

Podziel się opinią

Share
d2sn9d2
d2sn9d2