Trwa ładowanie...
d2tnqx4

BIOTON - Zawiadomienie Brokton Investments Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie gło ...

BIOTON - Zawiadomienie Brokton Investments Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. (40/2015)

Share
d2tnqx4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Brokton Investments Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 03.09.2015 r. Spółka otrzymała od Pana Zhu Jiman, jednostki zależnej Pana Zhu Jiman - Millionview Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (?Millionview?) oraz jednostki zależnej Millionview ? Brokton Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Brokton?) zawiadomienia o przekroczeniu przez Brokton progu 10 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce (?Zwiększenie?). Zwiększenie spowodowane zostało zawarciem przez Brokton: (i) w dniach 12.08.2015 r., 13.08.2015 r., 20.08.2015 r., 21.08.2015 r. oraz 24.08.2015 r. standardowych transakcji na rynku regulowanym oraz (ii) w dniach 25.08.2015 r. i 26.08.2015 r. transakcji pakietowych na rynku regulowanym (?Nabycie?). Przed Nabyciem Brokton posiadała bezpośrednio, zaś Pan Zhu Jiman i Millionview pośrednio, 4.709.723 akcje Spółki, uprawniające do 4.709.723 głosów, stanowiące około 5,49 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania około 5,49 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku
Nabycia Brokton posiadała bezpośrednio, zaś Pan Zhu Jiman i Millionview pośrednio, 9.769.771 akcji Spółki, uprawniających do 9.769.771 głosów, stanowiących około 11,38 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania około 11,38 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed Nabyciem, ani w wyniku Nabycia Pan Zhu Jiman i Millionview nie posiadali bezpośrednio akcji Spółki. W zależności od warunków rynkowych oraz ceny akcji Spółki zamiarem Brokton jest zwiększenie, bezpośrednio lub pośrednio, zaś Pana Zhu Jiman i Millionview pośrednio, w ciągu kolejnych 12 miesięcy, udziału w Spółce do poziomu nie wyższego niż 20 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce. Zaangażowanie kapitałowe w Spółkę ma na celu przede wszystkim podjęcie współpracy, w szczególności w zakresie komercjalizacji produktów Spółki na rynkach azjatyckich, pomiędzy grupą BIOTON S.A. a spółkami kontrolowanymi przez Pana Zhu Jiman. Pan Zhu Jiman, Millionview i Brokton nie wykluczyli, że inwestycja w Spółkę może
mieć charakter długoterminowy. Pan Zhu Jiman, Millionview i Brokton zawiadomili ponadto, że nie zawarli umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), tj. umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce oraz że nie istnieją inne niż Brokton podmioty zależne od Pan Zhu Jiman i Millionview oraz podmioty zależne od Brokton posiadające pośrednio lub bezpośrednio akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tnqx4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOTON SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2015-09-03 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tnqx4

Podziel się opinią

Share
d2tnqx4
d2tnqx4