Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w...

BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. (11/2012)

Share
d1047wi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30.01.2012 r. Spółka otrzymała od Troqueera Enterprises Ltd z siedzibą w Nikozji ("Troqueera") zawiadomienie o zwiększeniu udziału Troqueera w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10 %, licząc od ostatniego zawiadomienia z dnia 19.01.2012 r. ("Zwiększenie"). Zwiększenie spowodowane zostało podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 25.01.2012 r. 94.614.264 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki, objętych przez Troqueera ("Rejestracja"). Przed Rejestracją Troqueera posiadała 612.657.426 akcji Spółki, uprawniających do 612.657.426 głosów, stanowiących 9,24 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 9,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku Rejestracji Troqueera posiada 707.271.690 akcji Spółki, uprawniających do 707.271.690 głosów, stanowiących 10,52 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 10,52
% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Troqueera poinformowała ponadto, że w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, biorąc pod uwagę postanowienia umowy sprzedaży udziałów Biolek Sp. z o.o., zawartej pomiędzy Troqueera i Spółką w dniu 31.08.2011 r., możliwe jest zwiększenie udziału Troqueera w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2012-01-30 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi