Trwa ładowanie...
d1euk40

BIPROMET S.A. - Udzielenie prokury łącznej (9/2015)

BIPROMET S.A. - Udzielenie prokury łącznej (9/2015)

Share
d1euk40

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury łącznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BIPROMET S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku wszyscy członkowie Zarządu BIPROMET S.A. podjęli uchwałę o udzieleniu Pani Izabeli Nowak prokury łącznej. Prokurent łączny Pani Izabela Nowak jest uprawniona do reprezentowania BIPROMET S.A. wraz z członkiem Zarządu BIPROMET S.A. Pani Izabela Nowak jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1989-1995; Dodatkowo ukończyła: Studia Podyplomowe menedżerskie oparte na MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 2000-2001, Studia Podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Politechnice Śląskiej w Gliwicach 2004-2005. Przebieg pracy zawodowej: 01.05.2015 - nadal Bipromet S.A. 2014-2015.04.30 Mostostal Zabrze Realizacje
Przemysłowe S.A. ? Z-ca Dyrektora Oddziału Katowice, Pełnomocnik Zarządu ds. Umów - Prokurent 2013 Mostostal Zabrze ZMP Katowice Sp. Z o.o. ? Spółka połączona z Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. w ramach procesu restrukturyzacji Grupy kapitałowej Mostostal Zabrze Z-ca Dyrektora ds. finansowych ? Członek Zarządu 2010-2013 Mostostal Zabrze ? Z-ca Dyrektora Kontraktu ds. finansowych 2008-2009 Mostostal Zabrze ? Z-ca Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego 2004-2008 S.M.S. Pro Sp. z o.o. spółka należąca do Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze S.A. Dyrektor ds. finansowych - Członek Zarządu 2002-2004 Orzeł Biały S.A. ? Główny Ekonomista, Główny Księgowy - Prokurent 1998-2002 Mostostal Zabrze ZMP ?Budlocum? Sp. z o.o. Z-ca Dyrektora ds. finansowych - Członek Zarządu 1993-1997 Bank Śląski S.A. ? specjalista ds. kredytów Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Nowak: - nie prowadzi innej działalności, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do BIPROMET S.A. - nie została wpisana do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121 poz. 769 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Zbigniew Przebindowski Prezes Zarządu
2015-05-08 Maria Sowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

Podziel się opinią

Share
d1euk40
d1euk40