Trwa ładowanie...
d1oxgpy

Black Lion Fund - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2015 r ...

Black Lion Fund - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwał. (9/2015)

Share
d1oxgpy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Black Lion Fund
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Black Lion Fund S.A. (?Spółka?), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2015 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa). Zarząd przekazuje również projekty uchwał na walne zgromadzenie oraz proponowane zmiany Statutu Spółki. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt.1, pkt 2. i pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
2015 03 04 _ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 31 03 2015.pdf Ogłoszenie o zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015 03 04_ projekty uchwał na ZWZ w dniu 31 03 2015.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walnege Zgromadzenie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oxgpy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-102-93-18 | | 010964606 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2015-03-04 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oxgpy

Podziel się opinią

Share
d1oxgpy
d1oxgpy