Trwa ładowanie...
d39ulgl
d39ulgl
espi

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA...

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN EUROPE S.A. (9/2011)
Share
d39ulgl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN EUROPE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 4 kwietnia 2011 roku zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym SPQR S.A. wraz z podmiotami zależnym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED, NOVIAN POLSKA S.A. oraz NOVIAN EUROPE S.A. w dniu 1 kwietnia 2011 roku zwiększyła stan posiadania akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A., które spowodowało zmianę progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.Przed transakcjami objętymi zawiadomieniem grupa kapitałowa SPQR S.A. posiadała łącznie 23.563.380 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 56,78% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadała 5.409.421 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,03% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, NOVIAN
POLSKA S.A. (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadała 5.039.959 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 12,14% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadała 13.114.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 31,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.W dniach 31 marca 2011 roku oraz 1 kwietnia 2011 roku DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot zależny od SPQR S.A.) nabyła w transakcjach giełdowych 1.118.500 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 2,70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.W dniach 31 marca 2011 roku oraz 1 kwietnia 2011 roku NOVIAN POLSKA S.A. (podmiot zależny od SPQR S.A.) nabyła w transakcjach giełdowych 438.629 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 1,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.W dniach 31 marca 2011 roku oraz 1 kwietnia 2011 roku NOVIAN EUROPE S.A.
(podmiot zależny od SPQR S.A.) nabyła w transakcjach giełdowych 944.624 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 2,28% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.Po rozliczeniu transakcji objętych zawiadomieniem SPQR S.A. oraz podmioty od niej zależne posiadać będą łącznie 26.065.133 akcje zwykłe na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 62,81% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym SPQR S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. bezpośrednio, DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadać będzie 6.527.921 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 15,73% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, NOVIAN POLSKA S.A. (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadać będzie 5.478.588 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,20% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadać będzie 14.058.624
akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia, podmioty z grupy kapitałowej SPQR S.A. nie wykluczają zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.Jednocześnie podmiot dominujący wobec SPQR S.A. - spółka PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jej jedyny akcjonariusz Piotr Chmielewski w wyniku ww. transakcji przekroczył pośrednio ww. progi ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-036 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
K.K. Baczyńskiego 1
(ulica) (numer)
(22) 412 60 46 (22) 41260 47
(telefon) (fax)
bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ulgl

Podziel się opinią

Share
d39ulgl
d39ulgl