Trwa ładowanie...
d1mw52q

Bloober Team Spółka Akcyjna - Nabycie przez Emitenta własnych dłużnych papierów wartościowych (28 ... - EBI

Bloober Team Spółka Akcyjna - Nabycie przez Emitenta własnych dłużnych papierów wartościowych (28/2015)

Share
d1mw52q
NEW CONNECT
Raport EBI nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie przez Emitenta własnych dłużnych papierów wartościowych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A.(?Emitent?) niniejszym informuje, iż Emitent nabył wyemitowane przez Emitenta obligacje korporacyjne serii B (?Obligacje?) w liczbie 100 sztuk. Podstawę prawną nabycia ww. papierów wartościowych stanowią umowy Emitenta z obligatariuszami. Przyczynę nabycia Obligacji stanowiła wola stron transakcji, a jego celem jest umorzenie nabytych Obligacji. Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 1 010,25 PLN dla 80 sztuk obligacji i 1 000,00 dla 20 sztuk obligacji. Wszystkie nabyte Obligacje zostały umorzone przez Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mw52q

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Babieno Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mw52q

Podziel się opinią

Share
d1mw52q
d1mw52q