Trwa ładowanie...
dmqnzol

Bloober Team Spółka Akcyjna - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii ... - EBI

Bloober Team Spółka Akcyjna - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D (14/2015)

Share
dmqnzol
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 r. na stronie internetowej Emitenta (www.blooberteam.com) oraz na stronie internetowej Oferującego Dom Maklerski BOŚ S.A. (www.bossa.pl) zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną do 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Bloober Team S.A. Oferta Publiczna Akcji serii D Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii D, ich ofercie i Emitencie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmqnzol

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Babieno Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmqnzol

Podziel się opinią

Share
dmqnzol
dmqnzol