Trwa ładowanie...
d45zrlk
d45zrlk
espi

Bloober Team Spółka Akcyjna - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii ... - EBI

Bloober Team Spółka Akcyjna - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d45zrlk
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 r. na stronie internetowej Emitenta (www.blooberteam.com) oraz na stronie internetowej Oferującego Dom Maklerski BOŚ S.A. (www.bossa.pl) zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną do 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Bloober Team S.A. Oferta Publiczna Akcji serii D Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii D, ich ofercie i Emitencie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Babieno Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45zrlk

Podziel się opinią

Share
d45zrlk
d45zrlk